1. 1Wyrzucanie śmieci do odpowiednich pojemników, tak by mogły być ponownie wykorzystane to:
  2. 2Recycling polega na:
  3. 3Kolor, którym oznacza się pojemniki na odpady szklane to:
  4. 4Który „zestaw” śmieci można wyrzucić do pojemnika zielonego?
  5. 5Z podanego zestawu wskaż ten odpad, którego nie można wyrzucić do pojemnika niebieskiego: gazeta, ulotka, zapisany zeszyt, karton po mleku, tekturowe pudełko po butach:
  6. 6Śmieci, których nie można poddać recyclingowi wyrzucamy do worka:
  7. 7Odpady, które ulegają biodegradacji to:
  8. 8Kolorem brązowym oznaczamy pojemniki na odpady:
  9. 9Skrót PSZOK oznacza:
  10. 10Zestaw kolorów wykorzystanych do oznaczania pojemników na śmieci to: